More

    Gig

    ดูหนัง The Gig เดอะกิ๊ก ภาค 2

    ดูหนัง The Gig เดอะกิ๊ก ภาค 2 ปีพุทธศักราช 2549 สถิติประชากรในกรุงเทพมหานคร อกหัก 232,852 คน อกหักซ้ำซ้อน 9,661 คน ถูกปฏิเสธรับรัก 84,832 คน แอบรักข้างเดียว 1,042,937 คน อยากมีรัก 4,905,339 คน พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของประชากร ที่ถูกจัดไว้ในสถิตินี้...ทุกข้อ