More

    พระนเรศวร

    ดูหนัง ขุนศึก

    ดูหนัง ขุนศึก ด้วยเหตุที่อาณาจักรอโยธยา ต้องตกเมืองขึ้นกับหงสาวดีนานกว่าสิบปี คราเมื่อเกิดกบฏที่กรุงอังวะ พระเจ้าบุเรงนองจึงขอให้สมเด็จพระนเรศวร เคลื่อนทัพอโยธยามาช่วยปราบกบฏ มือสังหารนาม ลักไวทำมู แลนักฆ่าจากรามัญ ได้ถูกส่งเข้ามา เพื่อหวังปลงพระชนม์ ขณะสมเด็จพระนเรศวรพักทัพอยู่ที่เมืองแครง แต่ทางอโยธยาล่วงรู้อุบายนี้เสียก่อน พระเอกาทศรถจึงสั่งให้ทหารนำสาสน์ไปแจ้งแก่สมเด็จพระนเรศวรโดยพลัน...