More

    ซัมเมอร์

    ดูหนัง อรหันต์ซัมเมอร์

    ดูหนัง อรหันต์ซัมเมอร์ เรื่องย่อ อรหันต์ซัมเมอร์ เมื่อเด็ก ๆ ทวีความซ่าซน จนชนประสานกับความร้อนระอุในปี 2526 เหล่าบรรดาผู้ปกครองต่าง ๆ จึงมีความคิดเห็นตรงกัน ที่จะหาหนทางกำราบลูก ๆ ของตนเองให้ได้และวิธีที่ดีที่สุดที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือ บวช แม้ว่าเด็ก ๆ จะมีความซนจนลิงยังเรียกพี่ แต่ประสบการณ์เรื่องของการโกนหัว ห่มจีวร นอนวัด ถือว่ายังอ่อนเป็นลูกเจี๊ยบ การบวชเรียนภาคฤดูร้อน...