More

  เดี๋ยวไมโครโฟน

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 1-10

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 1-10

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 5 (ฉายเดี่ยว)

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 5 (ฉายเดี่ยว)

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 6 (ตูดหมึก)

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 6 (ตูดหมึก)

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 7

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 7

  เดี่ยวไมโครโฟน 11 (ฉบับเต็ม) โดย EVS Entertainment

  เดี่ยวไมโครโฟน 11 (ฉบับเต็ม) โดย EVS Entertainment

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 4

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 4

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 3 (อุดมการช่าง)

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 3 (อุดมการช่าง)

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 2 (โชว์ห่วย)

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 2 (โชว์ห่วย)

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 12

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 12

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 1

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 1

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 8

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 8

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 10

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 10

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 9

  เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 9 เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 9 อุดมพาผู้ชมย้อนรอยอดีตเข้าไปในชีวิตวัยเด้กของเขาและวัยเด้กของพวกเราไปพร้อมๆกัน อุดมชวนคุณโหยหาอดีต Feel Good ไปกับเพลงฮิต และพากลับมาสู่ปัจจุบันในเรื่องจี๊ดใจดำกับ Facebook . Iphone , Whatsapp จนลามไปถึงเรื่องอนาคต เดี่ยวไมโครโฟน (อุดม แต้พานิช)

  หมู่ วาไรตี้โชว์ อุดมและผองเพื่อน (ฉบับเต็ม) โดย EVS Entertainment

  หมู่ วาไรตี้โชว์ อุดมและผองเพื่อน (ฉบับเต็ม) โดย EVS Entertainment

  Related categories