More

  ดูหนัง The Gig เดอะกิ๊ก ภาค 2

  ดูหนัง The Gig เดอะกิ๊ก ภาค 2

  ปีพุทธศักราช 2549
  สถิติประชากรในกรุงเทพมหานคร

  อกหัก 232,852 คน
  อกหักซ้ำซ้อน 9,661 คน
  ถูกปฏิเสธรับรัก 84,832 คน
  แอบรักข้างเดียว 1,042,937 คน
  อยากมีรัก 4,905,339 คน

  พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของประชากร
  ที่ถูกจัดไว้ในสถิตินี้…ทุกข้อ

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  🍬🍬