More

  ดูหนัง นางตะเคียน

  ดูหนัง นางตะเคียน

  ใยบัว (จิระนันท์ มโนแจ่ม) ลูกจ้างรายวันในโรงงานปั่นทอขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแถบ ชานเมือง ถึงจะมีความรู้น้อย แต่ด้วยรูปร่างหน้าตาสะสวย? จึงมีผู้ชายในโรงงานต่างให้ความสนใจเธอ แต่เธอไม่เคยให้ความสนใจใคร จนกระทั่งได้รู้จักกับ พิมาน (พีระพันธ์ อารียะพันธ์ุ)พนักงานฝ่าย บริหารของโรงงานที่มีโอกาสก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เธอจึงทุ่มเทความรักให้เขาหมดทั้งตัวและหัวใจ

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  🍬🍬