More

  ดูหนัง ขุนศึก

  ดูหนัง ขุนศึก

  ด้วยเหตุที่อาณาจักรอโยธยา
  ต้องตกเมืองขึ้นกับหงสาวดีนานกว่าสิบปี

  คราเมื่อเกิดกบฏที่กรุงอังวะ
  พระเจ้าบุเรงนองจึงขอให้สมเด็จพระนเรศวร
  เคลื่อนทัพอโยธยามาช่วยปราบกบฏ

  มือสังหารนาม ลักไวทำมู แลนักฆ่าจากรามัญ ได้ถูกส่งเข้ามา
  เพื่อหวังปลงพระชนม์ ขณะสมเด็จพระนเรศวรพักทัพอยู่ที่เมืองแครง

  แต่ทางอโยธยาล่วงรู้อุบายนี้เสียก่อน
  พระเอกาทศรถจึงสั่งให้ทหารนำสาสน์ไปแจ้งแก่สมเด็จพระนเรศวรโดยพลัน…

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  🍬🍬